Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Senior
Victory Through Values

Kallelse till extra årsmöte i Sundsvall FBC 27/2 19.30
2019-02-18 16:16

Efter samtal med Ordförande i Västernorrlands Innebandyförbund har vi reviderat kallelsen under punkterna 7-9. Ny kallelse benämns Kallelse extra årsmöte FBC 20190227 rev.pdf


7: Förtydligande att det är styrelsen som föreslår det extra årsmötet att besluta om reviderade stadgar enligt utskickat förslag


8: Förtydligande att ny revisor ska väljas. Styrelsens förslag ligger fast enligt den första kallelsen


9: Förtydligande att det är fyllnadsval till styrelsen som det extra årsmötet ska besluta om. Valberedningens förslag ligger fast enligt den första kallelsen men årsmötet kan nominera alternativa namn


Styrelsen kallar till extra årsmöte i Sundsvall FBC den 27 februari 19.30 på Södra Berget.


Anmälan görs via mail till valberedning@sundsvallfbc.se senast den 25 februari.


Viktigt att alla medlemmar kommer och gör sin röst hörd.


Styrelsen


Kallelse extra årsmöte FBC 20190227 rev.pdf »


Kallelse extra årsmöte FBC 20190227.pdf »


7 Beslutsunderlag om stadgeändring 20190227.pdf »


9 Valberedningens förslag till ny styrelse 20190227.pdf »